Stela Zupancic - Online Memorial Website

Sign in or Register

Choose Language - Last-memories.com

Choose Language - Last-memories.com
Search: Go Advanced search
Main Page
Gallery
Audio/Video
Candles
Condolences
Memories
Life Story
Edit Page
Grief Support
Stela Zupancic
Born in Croatia
7 years
212492
Bookmark and Share
Family Tree
Candles
10/13/2018
BrandonVek
Hello. And Bye.
09/15/2018
draganov tata
Vjera, nada & ljubav … bez toga nemamo ništa … sa time mi ćemo ih ponovo vidjeti..
09/03/2018
Snježana
Steli s ljubavlju
08/17/2018
Kiki
Svjećica za tebe djevojčice
07/17/2018
Sandra Zupancic
I u ove dane kada se sva mladost veseli.. ti nedostaješ do bola Stelice milena. Volim te puno.
07/01/2018
Snježana
Čessto si u mojim mislima draga Stelice
05/18/2018
Latica
Svijećica za Stelicu
04/01/2018
draganov tata
Dar Uskrsa je nada! Sretan i blagosovljen Uskrs...
02/25/2018
E.
Za Stelu, svijecica
02/04/2018
Mama
Anđele moj.. devetnaest godina bi mi danas imala.. ljubim te i volim do neba. Beskrajno nedostaješ....
02/04/2018
Snježana
"Sve još miriše na nju" Steli s ljubavlju
02/04/2018
draganov tata
Svijeća sijećanja gori na spomen tebi na tvoj rođendan
Total Candles: 1036
Pages: 87  « 1 2 3 4 »
Light a Candle
  • Sign in or Register
  • 130